fbpx

FORLØB FOR LEDERGRUPPER

Truer jeres forskellige verdensbilleder og interesser med at ødelægge indfrielsen af jeres fælles visioner? Eller er I grundlæggende uenige om hvilken vej, jeres organisation skal gå? De fleste ledelsesgrupper oplever fra tid til anden samarbejdsproblemer. I Ploug og Niemann er vi eksperter i at løse disse konflikter – både de store og de små. Vi lærer jer at forstå hinandens verdensbilleder, handlemønstre og prioriteter og formulerer fælles spilleregler for teamet. Alt sammen for at styrke jeres team, så I når jeres mål hurtigere og mere effektivt. Det er vores erfaring, at der er et stort uudnyttet potentiale i de fleste ledergrupper. Mange ledere går fra ledermøder med følelsen af igen at have spildt kostbar tid. Vi kan lære dig at bruge din ledergruppe mere aktivt og strategisk.

Form, Storm, Norm, Perform

Ligesom i et parforhold vil et team/gruppe opleve både medgang og modgang. Nogle gange kører alt på skinner, andre gange går bølgerne højt og samarbejdet halter. I Ploug Niemann har vi mange års erfaring med at hjælpe teams med at finde frem til fælles værdier og spilleregler og dermed blive bedre til at løfte i flok. Vores metode til at styrke og reparere teams tager udgangspunkt i Tuckmans model, der inddeler et teams udvikling i fire faser: Form, storm, norm, perform.

 

 

Gruppeforløb

I dette forløb for ledergrupper, hjælper vi din gruppe med at udvikle jeres samarbejde, fordi vi ved at det sjældent sker automatisk. Som leder af et lederteam ved du nemlig ikke nødvendigvis, hvad der mere præcist skal til for at udvikle dit teams samarbejde. Vi kan hjælpe dig med at udvikle teamet. Vi sammensætter træningen af ledergruppen, så den understøtter teamets udvikling ud fra det aktuelle udviklingsstadie, teamet befinder sig på til at blive et high performance team.

Da en frugtbar udvikling af et team aldrig sker af sig selv, er det lederen af teamet, der skal tage ansvar for at udviklingen forløber, som den skal. Vores rolle er at bistå dig med rådgivning, coaching og feedback. Og så designer og justerer vi løbende de træningsforløb, I har behov for.

Undervejs vil vi typisk beskæftige os med et eller flere af disse spørgsmål:

  • Hvordan opbygger dit lederteams medlemmer et mere tillidsfuldt samarbejde og gør gruppen til et trygt læringsrum?
  • Hvordan formulerer I mål for jeres fælles opgaver og spilleregler for samarbejdet?
  • Hvordan holder I mere effektive og givende møder, hvor tiden bruges på de vigtigste fælles opgaver?

PROCESSEN

Alle udviklingsforløb er skræddersyet og tilpasset jeres ønsker og behov. Et typisk forløb er inddelt i to faser: I den første fase hjælper vi jer til at blive enige om, hvordan I vil samarbejde som lederteam, så I kan indfri jeres forretningsmæssige og organisatoriske mål. Vi vil få jer til at fokusere på, hvordan I mere effektivt kan kommunikere og træffe beslutninger sammen. Og hvordan I mellem møderne kan udfylde jeres lederrolle succesfuldt.

Fasen begynder med at styrke jeres gensidige tillid. Vi hjælper med at etablere et fælles målbillede for gruppens virke og et sæt spilleregler, der skal gælde for samarbejdet i jeres gruppe.

I skal desuden arbejde med at blive endnu dygtigere i jeres individuelle arbejde både i og udenfor teamet. I skal her præcisere jeres personlige fundament som ledere og udpege de områder, hvor der er behov for, at I ændrer jeres adfærd og kommunikation.

I den anden fase hjælper vi jer med at opnå de mål I har formuleret og forpligtet jer til – både som team og enkeltpersoner. Vi arbejder her med jeres fælles kommunikation, ofte i form af møder.

Derfor deltager vi løbende i jeres møder. Her genopfrisker vi – inden I går gang – jeres intentioner og de teknikker, I har valgt at bruge. Når den formelle del af mødet er færdigt, evaluerer I jeres indsats i forhold til jeres mål og spilleregler. Vi optager ofte mødet på video med henblik på at øge jeres egen selvindsigt og for at kunne give jerkvalificeret feedback med anbefalinger næste gang, vi er sammen.

I de løbende individuelle samtaler hjælper vi jer med at realisere jeres delmål. Sammen analyserer vi hvordan I så effektivt som muligt kan bidrage til teamets fremdrift uden at gå på kompromis med jeres personlige mål og værdier.

    JEG VIL GERNE KONTAKTES FOR MERE INFORMATION

    JEG VIL GERNE KONTAKTES FOR MERE INFORMATION

      Forløb for ledergrupper · Ploug Niemann